Verstandelijke beperking

Aandacht voor iedereen

Judith helpt met de behandeling gericht op persoonlijke behandeldoelen. Niet alleen de patiënt wordt gezien en gehoord, Judith is er ook voor zijn/haar verzorgers en begeleiders. Zowel de behandelingen als de communicatie is specifiek afgestemd op deze doelgroep.

De beste zorg voor iedereen

Een verstandelijke beperking gaat met regelmaat samen met lichamelijke klachten, zoals spasticiteit, lage spiertonus, moeite met bewegen, eten, drinken of praten of problemen met het verwerken van omgevingsprikkels en/of contacten met anderen.

Judith helpt met de behandeling gericht op persoonlijke behandeldoelen. Niet alleen de cliënt wordt gezien en gehoord, Judith is er ook voor zijn/haar verzorgers en begeleiders. Zowel de behandelingen als de communicatie is specifiek afgestemd op deze doelgroep.

Een behandeling begint met een observatie en/of volledig onderzoek, waarbij de totale motoriek en sensoriek van een cliënt bekeken wordt. Dat omvat houding en beweging, maar ook de manier waarop iemand prikkels bij bewegen en aanraken verwerkt en wat het cognitieve ontwikkelingsniveau is.

Fysiotherapie voor mensen met een verstandelijke beperking bestaat onder andere uit:

 • Bewegingsoefeningen voor houding en beweging, om de mobiliteit, kracht, stabiliteit en coördinatie te behouden of te verbeteren en om een goede verzorging mogelijk te maken.
 • Ontspannings- en activeringsoefeningen om de spierspanning te normaliseren en goede bewegingspatronen aan te leren.
 • Stimulatie door middel van aanraking en bewegen om meer lichaamsbesef te krijgen.
 • Advisering van ouders/verzorgers en andere betrokkenen.
 • Waar nodig wordt nauw samengewerkt met andere disciplines.

Goed om te weten

 • De behandeling van mensen met een verstandelijke beperking is vaak langdurig en gericht op verbetering of het behoud van lichamelijke bewegingsfuncties.
 • Judith zorgt persoonlijk voor de behandeling, dus u heeft geen onnodige wisselingen van behandelaar.
 • De behandeling is in de vertrouwde eigen thuissituatie. Hierdoor kan direct ook gekeken worden naar de praktische problemen waar tegenaan gelopen wordt.
 • Geen onnodige prikkels doordat u moet wachten in een wachtkamer of moet oefenen in een oefenzaal in een onbekende omgeving.
 • Is structuur een punt om rekening mee te houden? Dan kunnen afspraken zoveel mogelijk op steeds dezelfde dag en hetzelfde tijdstip gepland worden.
 • Geen enkel syndroom of verstandelijk beperkte kent eenzelfde behandeling. Judith kent verschillende specifieke aandachtsgebieden en raadpleegt waar nodig literatuur.
 • Judith is sensitief en getraind om tijdens het behandelen te letten op verschillende signalen. Pijn en andere non-verbale signalen kan zij daarom goed waarnemen en behandelen.
 • De behandeling is nooit standaard, maar afgestemd op de mogelijkheden en interesses van de patiënt. Door de aanpak spelgericht te maken, wordt oefenen een moment van plezier. Uiteraard blijven de behandeldoelen het uitgangspunt.