Sensorische integratie

Voel je gezien en begrepen

Prikkels ze zijn er de hele dag door zonder dat we het ons bewust zijn.
Is de balans verstoord dan heeft dit veel invloed op je leven.
Judith legt graag de puzzel voor jou zodat je begrijpt waarom je reageert zoals je reageert.

De puzzel van prikkels

Ieder mens is gevoelig voor verschillende prikkels te weten:

 • Voelen
 • Ruiken
 • Zien
 • Horen
 • Evenwichtsgevoel
 • Propriocepsis (houdingsgevoel)

Wanneer de hersenen deze prikkels niet goed verwerken kan informatie verkeerd geinterpreteerd worden. Een prikkel wordt te sterk of juist niet waargenomen.

Signalen wanneer de verwerking van prikkels mogelijk niet goed verloopt:

 • Huilen;
 • Woede-uitbarstingen;
 • Gehele bewegingsonrust;
 • Angsten;
 • Vermijding;
 • Niet mee willen doen;
 • Niet tot activiteiten komen;
 • Niet kunnen doorwerken;
 • Weinig taakgerichtheid.

De puzzelstukjes op zijn plek?

Als er aanwijzingen zijn dat de prikkelverwerking anders verloopt als ‘normaal’ of ‘gewenst’ dan kan er middels een inventeriserende vragenlijst inzicht verkregen worden in het gedrag, reacties en gewoontes. Hierbij wordt breed gekeken en geinventariseerd. Bij kinderen kan een specifieke test afgenomen worden waarbij gekeken wordt naar gedrag, bewegen, en reactie op bepaalde prikkels.

Bij mensen met een verstandelijke beperking wordt vaak gewerkt met video observaties om gedrag en reacties gedetailleerd in kaart te kunnen brengen.

Bij ouderen wordt vaak gewerkt met vragenlijsten en observaties van reactie op bepaalde prikkels.

Hiermee kunnen we de puzzelstukjes van de prikkelverwerking zoveel mogelijk op zijn plek leggen en de hulpvraag beantwoorden.

Inzicht geeft acceptatie en begrip

Sensorische integratie problemen komen vaak voor bij
 • kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) zoals Asperger en PDD-NOS
 • ADHD en ADD
 • Hersenletsel, zoals Cerebrale Parese (CP)
 • Zintuiglijke afwijkingen (slechthorend of slechtziend, ook later verworven)
 • Kinderen met een vertraagde ontwikkeling
 • Verstandelijke beprking
 • Dementie
Wat kan fysiotherapie betekenen?

Door vragenlijsten, testen, en observaties kunnen we onderzoeken welke prikkels te sterk of zwak waargenomen worden. Hierdoor kunnen we inzicht geven in de reacties welke we zien. Als we reacties kunnen snappen is er meer acceptatie wat weer meer rust geeft. Natuurlijk kunnen we het inzicht ook gebruiken om de ongewenste reacties zoveel mogelijk te voorkomen

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van een wiebelkussen, friemelen stimuleren als demping of het gebruik van diepe druk om gemakkelijker te kunnen slapen.

Ook kunnen we behandelen afgestemd op de prikkelbehoefte waarbij gestreefd wordt naar zelfstandig functioneren en het uitvoeren van alledaagse handelingen zonder problemen.